Yến Trang Máy Bay Bà Già Ninh Thuận

Máy Bay Bà Già Ninh Thuận

Mình ở Ninh Thuận, quê ở Bến Tre.

Mấy bạn có ai như mình thì làm quen nhé.

Đi đi về về 2 nơi một mình chán quá. Mình 1 tháng về Bến Tre một lần.

Mong muốn làm quen tất cả mọi người.

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]