Katara

08/07/2022 Ayala Minh Thư 0

Trước khi gặp được anh thì chẳng có ai, sau khi gặp anh thì không muốn có thêm ai nữa.