Uyên – Tôi muốn tìm một người c…..

tôi chân thành,yêu thích du lịch và là mẫu ng phụ nữ của gd, xác định rõ bản thân muốn tìm một mqh nghiêm túc,ổn định cuộc sống ở sài gòn.Nếu bạn cùng quan điểm với tôi,tốt nhất cta nên gặp mặt nhau rồi tìm hiểu,sự nghiêm túc đến từ những điều nhỏ nhất….

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]