Ty Ty – Không ăn uống tùy tiện Khô…..ụi tàn.

Không ăn uống tùy tiện
Không để bản thân sa đọa khi buồn hay lo lắng
Không sống qua ngày mà k có kế hoạch.
Là con gái hãy sống như một đóa hoa, không vì ai mà nở rộ, cũng chẳng vì ai mà lụi tàn.

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]