Trần – Những bạn nhỏ tuổi hơn mì….. Thanks !

Những bạn nhỏ tuổi hơn mình xin đừng nhắn tin và kb Zalo với mình . Mình sẽ không trả lời các bạn.
Mong các bạn thông cảm. Mặt công làm mất thời gian của nhau .
Thanks !

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]