Thuthu – Hiền lành và chân thật Ghé…..cảm ơn)

Hiền lành và chân thật
Ghét giả dối
Nghiêm túc tìm người phù hợp để kết hôn
My Email: [email protected]
( Các bạn có ý định ” gửi tiền về cho tôi giữ hộ” xin vui lòng đừng mất thời gian vào tôi vì tôi sẽ không ” giữ dùm” tiền của ai hết. Xin cảm ơn)

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]