Sunshine :) – “Cô gái đẹp nhất là cô gá…..e sees it!

“Cô gái đẹp nhất là cô gái luôn tự tin nhất, cho dù bạn đang là ai, đang làm gì hay đang mặc trang phục gì?”
——
Everything has beauty, but not everyone sees it!

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]