Nhật Linh Máy Bay Bà Già Vũng Tàu

Máy Bay Bà Già Vũng Tàu
Máy Bay Bà Già Vũng Tàu

Nhật Linh, Đất Đỏ, Vũng Tàu.

Kết bạn tâm giao.

Điều kiện kinh tế tốt, thích đi du lịch trong và ngoài nước.

Mình đã đi gần hết châu Á nên hi vọng có bạn đi chơi xa hơn 1 tí với mình.

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]