Nguyễn Thu Trang – tôi tìm 1 người biết chia…..

tôi là 1 người dễ gần dễ mến dễ nói chuyệnsở thích:shopping đọc sách đi dạo du lịch nấu ănghét giả dối lừa gạt và ghét đổ lỗi sợ gián rắnthích nuôi chó và mèo

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]