Nguyen thi thu huong – Thuyền vô định lênh đênh t…..thả neo?

Thuyền vô định lênh đênh trôi mãi
Trên biển đời trong suốt đêm thâu
Biết chăng trong kiếp sống này
Bao giờ mới được có ngày thả neo?

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]