Lien – Tôi mong muốn có một người…..au vvv….

Tôi mong muốn có một người chồng biết yêu thương chia sẻ vui buồn trong cuộc sống…Muốn có cuộc sống hạnh phúc phải hiểu nhau luôn chia sẻ và lắng nghe.tôn trọng nhau vvv….

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]