Khả Uyên – tôi nặng tình và trọng nghĩ…..rải qua.

tôi nặng tình và trọng nghĩa , hy vọng được kết bạn và chia sẽ với nhau mọi niềm vui và đau khổ hiện tôi đang trải qua.

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]