Hoài Thương Máy Bay Bà Già Bình Dương

Máy Bay Bà Già Bình Dương

Hoài Thương, mình 35 tuổi.

Đang làm công nhân ở vsip bình dương.

Không biết có bạn nào ở đây không nhỉ?

Mình cần người đưa đi đón về.

 

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]