Hòa – Vui tính, hiểu chuyện, tâm …..

Một người được sống cuộc đời thứ hai sẽ hiểu phải trân trọng cuộc sống, phải thử những thứ mà trước kia mình không dám làm.

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]