Hoa Tiên Tử – Đã nói ở trên và tìm ngư…..

Thẳng tính, ghét giả tạo lừa phỉn người khác….với tôi tôn trọng và lịch thiệp, vui vẻ hoà đồng là thoải mái nhất

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]