Hòa – Quan điểm cá nhân mình không…..tình yêu

Quan điểm cá nhân mình không thích nhỏ tuổi. Không thích hình ảnh không rõ ràng. Không thích tinh một đêm. Hay chỉ quen đỡ mùa mưa. Cho nên những ai có nhu cầu như vậy xin đừng liên lạc để không mất thời gian của nhau.
Chân thành cảm ơn các bạn nhiều nếu như mình có lỡ lời cũng xin bỏ qua nhé tks các tình yêu

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]