H Nguyen – Tôi, 50 tuổi. Sinh ra và lớn …..t điều.

Tôi, 50 tuổi. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tôi là người
hiểu biết, đạo đức, khéo léo, sâu sắc, tinh tế, biết điều.

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]