Duyên anh – Tôi không đẹp… cũng chẳng…..ẽ ngại

Tôi không đẹp… cũng chẳng xinh… nhưng nếu bạn yêu tôi.. tôi sẽ hy sinh tất cả cho bạn… tôi là mẹ đơn thân mình muốn nói trước để khi kết bạn mọi người sẽ ngại

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]