Dungpham – Mẹ đơn thân, bình dân, mộc….. được.

Mẹ đơn thân, bình dân, mộc mạc. Tham gia trang này đã lâu, tuy không gặp mặt trực tiếp nhưng cũng có nói chuyện với một vài người trên mạng nhưng cảm giác chưa mở lòng được.

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]