Claire – Type người lớn tuổi chữn…..

Saigonese. Có học thức và công việc ổn định. Trầm tính, hiền, introverted, type phụ nữ truyền thống, không thích ăn chơi, chỉ thích ở nhà, hơi boring nhưng biết quan tâm gia đình. Nói chung mấy anh partymen ham vui chắc không thích mình đâu

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]