Chị Phạm Cúc Máy Bay Bà Già Đà Lạt

Máy Bay Bà Già Đà Lạt
Máy Bay Bà Già Đà Lạt

Ít nói, kĩ tính, khó gần. Không tiếp các thể loại nói chuyện tục tĩu, chợ búa.

Muốn làm quen với tất cả mọi người.

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]