Chị Hoàng Lan Máy Bay Bà Già Quảng Ninh

Máy Bay Bà Già Quảng Ninh

Chào tất cả mọi người. Chị tên lan, ở Quảng Ninh.

Hội của chị và mấy bà bạn đang tìm thêm mấy cậu thanh niên vào hội.

Các em trai ở Bắc muốn có tiền thì nhắn tin chị.

Yêu cầu cao to, sáng sủa, mét 7 trở lên.

Chị không có nhiều thời gian, gửi hình rồi chị nhắn lại sau.

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]