Bernice chi – Một người bình thường …..

Một người bình thường như mọi người con gái khác còn tôi có gì đáng yêu hay đáng ghét hay ko ? bạn kết bạn với tôi từ từ sẽ biết mà …..

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]