Anna Trần – Thẳng tính ( trong khuôn khổ …..ự lập.

Thẳng tính ( trong khuôn khổ thông minh).
Mê những gì thuộc về truyền thống.
Tôn trọng người đối diện với mọi trường hợp.
Tự lập.

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]