AN LẠC – Có những thứ, bạn càng qu…..

Chúng ta có thể gặp nhau, chính là nhờ duyên phận, có thể chung sống với nhau, đó là nhờ thành ý. Thế gian này không ai có lỗi với ai, chỉ là ai không biết trân trọng ai! Dù là tình thân, tình bạn hay tình yêu, những người nguyện ở bên bạn dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đó mới là chân tình, mới là mãi mãi!

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]