Nội quy

Để bảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các thành viên, ban quản trị chúng tôi xin đưa ra những điều luật/nội quy ngay bên dưới đây. Tất cả các thông tin đều được chúng tôi theo dõi và quản lý chặt chẽ, bạn cần tuân thủ tuyệt đối, nếu vi phạm sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh

  • Kích thước tối thiểu: 600 x 400 pixcel
  • Ảnh chân sáng, nét, rõ khuôn mặt không gắn thêm các sticker lên trên
  • Cấm các hình gợi dục hay gây kích động bạo lực
  • Ảnh đại diện phải chính chủ, do chính tay bạn chụp, thể hiện được bạn là ai. Không dùng hình tải về trên internet hay qua chỉnh sửa bằng các phần mềm chỉnh sửa ảnh.
  • Hình về con người không đăng ảnh cây cối nhà cửa, các vật dụng, trang sức…
  • Cấm hình trẻ em hoặc người dưới 18 tuổi .

Nội dung

  • Cấm tuyệt đối các nội dung liên quan tới chính trị, đảng phái, tôn giáo
  • Giữa các thành viên chỉ trao đổi và bình luận về việc kết bạn giới tính, công việc cuộc sống. Ngoài ra không trao đổi các chủ đề ngoài lề.
  • Trang web chỉ chấp nhận các loại nội dung về hẹn hò kết bạn
  • Chúng tôi giữ quyền sở hữu những hình ảnh, text, âm thanh, video đã đăng tải trên website này

Xem thêm điều khoản và chính sách bảo mật của chúng tôi tại: https://maybaybagia.info/privacy-policy/