Mong manh – Có thể tâm sự, chia sẻ…..

Thời gian có thể chữa lành vết thương của tôi?Đôi khi cần một người lắng nghe mình, chỉ là lắng nghe và xin đừng cho tôi lời khuyên nào hết. Bởi vì, chưa có loại thuốc nào để thể xóa bỏ vết sẹo đó.

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]