Van

☁️ Một áng mây trời tự do & cô đơn.

Gần đây tôi thích một đoạn mô tả như thế này:
“Là kiểu người an tĩnh, không vồn vã. Chỉ muốn ở một mình. Thỉnh thoảng hay quên, không ôm sân hận, tam quan đều có chính kiến. Sống tình cảm hơn bạn nghĩ và cũng lạnh lùng hơn bạn tưởng.”

* Các anh zai có gđình hay tìm Ons, Fwb… né em ra hộ cái nha!!! 🙏

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]