Út Huyền – Hiền lành, thật thà, biết t…..xấu hổ

Hiền lành, thật thà, biết trên biết dưới…. Đôi khi tính tình cũng như thời tiết thay đổi thất thường 1 tí thôi hjhj
Đặc biệt chưa kết hôn nhưng đang có bầu vì bị người ta bỏ rơi
Con người với nhau nhưng lại sống ác và lừa dối nhau đáng xấu hổ

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]