Trang – I am looking for a nice decent ma…..   Đang hoạt động

LẤY SĐT của Trang
Giới Thiệu Về Trang

Greetings!I am a Vietnamese, kind-hearted, cheerful, sincere, faithful, organized, and family-oriented woman. I am an average look.I like traveling, reading, listening to music, doing yoga, playing badminton, biking, taking walks along the beach or parks, spending time with my friends and family. I prefer eating healthy food, really like cooking, doing home, and making my life comfortable. I enjoy nice and simple things in the life.

Thông Tin Cơ Bản
Họ Tên Trang
Tuổi 45
Hôn Nhân Có 1 bé
Nghề Nghiệp Nhân viên TGDĐ
Số Điện Thoại ******52610
Thông tin liên hệ
Facebook Đang cập nhật
Zalo Đang cập nhật
Thu nhập Đi trả lương
Thành Phố TP Hồ Chí Minh - Vietnam
Sở thích Đang cập nhật