Thanh – Đơn gian, vui ve thẳng tính , …..n cho vui.

Đơn gian, vui ve thẳng tính , không thích nói dối
Tìm người đàn ông chân thành biết quan tâm chia sẽ , không co nhiêu thoi gian lên đây kêt bạn nói chuyện cho vui.

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]