Myla

Tôi vẫn không hình dung ra cách biến mọi người thành những sự lựa chọn và cũng tự biến mình thành một trong các lựa chọn đó. Các bạn tôi vẫn khuyên adapt đi. Hay tôi sinh nhầm thời thật?

Well, dù vậy mặt còn lại của tôi lại là người đã dành thời thanh xuân đẹp nhất của mình để làm founder của một fashion brand thay vì tìm ai đó để vui.

Tôi vào đây chỉ để muốn nói chuyện vui vẻ cùng ai đó và chia sẻ cuộc sống tuyệt đẹp này.

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]