Mydungpr Diep – Nghiêm túc , rất đơn giản ,….. cho nhau.

Nghiêm túc , rất đơn giản , ko màu mè. Mong gặp được người hữu duyên, cùng vung đắp và chăm lo cho nhau.

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]