Juli – Người chân thành nghiêm tú…..

Tôi là một người chân thành vui vẻ và luôn tông trọng người khác. Có nhiều sở thích, Sống vui vẻ hoà đồng với mọi người.

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]