Haly – Chân thành, chia sẻ, chung th…..

Nếu quen 1 ai sẽ thủy chung, thích yên bình không sóng gió..mạnh mẽ nhưng lại rất yếu đuối cần quen 1 người chia sẻ lâu dài

Giới thiệu Ayala Minh Thư 6232 bài viết
Trang Cá Nhân : Ayala Minh Thư Họ Tên : Ayala Minh Thư Sinh ngày : 11/05/1995 Địa chỉ : 12A Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam Số điện thoại : 09271977310 Email : [email protected]